معجزه ای به نام عسل

تعداد آیتم ها در هر صفحه
مواد تشکیل دهنده عسل

بیش از 300 نوع ماده مغذی در عسل وجود دارد که به طور مطلوب بر فرآیندهای متابولیک بدن تأثیر می‌گذارند. لیست جامعی از مواد تشکیل‌دهنده عسل در زیر آمده است: ...

1397/6/25
معجزه ای به نام عسل

عسل يك واژه عربي است كه در فارسي آن را انگبين مي‌گويند و عبارت است از شهد گل‌ها... ...

1397/6/25
نحوه ایجاد عسل

زنبورعسل برای تولید عسل از شهد استفاده می‌کند، برای جمع‌آوری شهد و گرده گل زنبورها در فواصل مختلف از کندوها پرواز می‌کنند... ...

1397/6/25