پکیج مزه ها 2با خرید پکیج مزه های رازان می توانید لذت چشیدن سه طعم متفاوت از عسل های ارگانیک را به طور هم زمان تجربه کنید. این محصول شامل عسل های گون کتیرا، زوفا و چهل گیاه به همراه یک قاشق چوبی مخصوص عسل است و در دو پکیج کوچک (پکیج مزه ها 1) و بزرگ (پکیج مزه ها 2) ارائه شده است.

460,000 تومانبا خرید پکیج مزه های رازان می توانید لذت چشیدن سه طعم متفاوت از عسل های ارگانیک را به طور هم زمان تجربه کنید. این محصول شامل عسل های گون کتیرا، زوفا و چهل گیاه به همراه یک قاشق چوبی مخصوص عسل است و در دو پکیج کوچک (پکیج مزه ها 1) و بزرگ (پکیج مزه ها 2) ارائه شده است.
   1.   یک شیشه عسل گون کتیرا 950 گرمی
   2.   یک شیشه عسل زوفا 950 گرمی
   3.   یک شیشه عسل چهل گیاه 950 گرمی
   4.   یک عدد قاشق چوبی عسل