پکیج سلامتپکیج سلامت رازان مجموعه ای از مرغوب ترین محصولات ارگانیک رازان است که سلامتی را به ارمغان می آورد. این محصول شامل عسل های وحشی هفت چشمه و گون کتیرا و گرده گل به همراه یک قاشق چوبی مخصوص عسل است.

695,000 تومانپکیج سلامت رازان مجموعه ای از مرغوب ترین محصولات ارگانیک رازان است که سلامتی را به ارمغان می آورد. این محصول شامل عسل های وحشی هفت چشمه و گون کتیرا و گرده گل به همراه یک قاشق چوبی مخصوص عسل است.
   1.   یک شیشه عسل وحشی هفت چشمه 950 گرمی
   2.   یک شیشه عسل گون کتیرا 950 گرمی
   3.   یک بسته گرده گل 60 گرمی
   4.   یک عدد قاشق چوبی عسل