پکیج پاییزبا خرید پکیج پاییز رازان می توانید علاوه بر لذت بردن از طعم سه عسل متفاوت، با آسودگی خاطر بیشتری روزهای سرد پاییزی را سپری کنید. این محصول شامل عسل های آویشن، زوفا و چهل گیاه به همراه یک قاشق چوبی مخصوص عسل است.

270,000 تومانبا خرید پکیج پاییز رازان می توانید علاوه بر لذت بردن از طعم سه عسل متفاوت، با آسودگی خاطر بیشتری روزهای سرد پاییزی را سپری کنید. این محصول شامل عسل های آویشن، زوفا و چهل گیاه به همراه یک قاشق چوبی مخصوص عسل است.
   1.   یک شیشه عسل آویشن 950 گرمی
   2.   یک شیشه عسل زوفا 500 گرمی
   3.   یک شیشه عسل چهل گیاه 500 گرمی
   4.   یک عدد قاشق چوبی عسل