پکیج مزه ها 1با خرید پکیج مزه های رازان می توانید لذت چشیدن سه طعم متفاوت از عسل های ارگانیک را به طور هم زمان تجربه کنید. این محصول شامل عسل های گون کتیرا، زوفا و چهل گیاه به همراه یک قاشق چوبی مخصوص عسل است و در دو پکیج کوچک (پکیج مزه ها 1) و بزرگ (پکیج مزه ها 2) ارائه شده است.

255,000 تومان 280,000با خرید پکیج مزه های رازان می توانید لذت چشیدن سه طعم متفاوت از عسل های ارگانیک را به طور هم زمان تجربه کنید. این محصول شامل عسل های گون کتیرا، زوفا و چهل گیاه به همراه یک قاشق چوبی مخصوص عسل است و در دو پکیج کوچک (پکیج مزه ها 1) و بزرگ (پکیج مزه ها 2) ارائه شده است.
   1.   یک شیشه عسل گون کتیرا 500 گرمی
   2.   یک شیشه عسل زوفا 500 گرمی
   3.   یک شیشه عسل چهل گیاه 500 گرمی
   4.   یک عدد قاشق چوبی عسل