عسل وحشی هفت چشمه (500 گرم)عسل وحشی سفره کوه از شهد حاصل از گیاهان کوهی کمیاب استان لرستان است. این عسل بدون هیچگونه دخالت از سوی زنبورداران رازان تهیه می شود و زنبورها و کندوها در مناطق کوهستانی سفره کوه لرستان رها می شوند. این مناطق کوهستانی تقریباً غیر قابل دسترس بوده و با تجهیزات خاص کندوها به این مناطق حمل می شوند. گیاهانی که در این مناطق کوهستانی وجود دارند عموماً وحشی هستند و از گونه های مختلفی تشکیل شده اند. طبیعتاً به دلیل بدون نظارت بودن عملکرد زنبورها در این کندوها، بازدهی کندوها بسیار پایین است و همچنین تلفات جمعیت زنبورها بسیار بالاست. دلایل اصلی تفاوت قیمتی آن با دیگر عسل های رازان همین موارد است. همچنین گل های وحشی کمیاب و خاصی که زنبورها از طریق شهد آنها این عسل را تهیه می کنند آن را از سایر عسل ها متمایز می سازد.

225,000 توماناین محصول از شهد حاصل از گیاهان کوهی کمیاب استان لرستان است. این عسل بدون هیچگونه دخالت از سوی زنبورداران رازان تهیه می شود و زنبورها و کندوها در مناطق کوهستانی هفت چشمه لرستان رها می شوند. این مناطق کوهستانی تقریباً غیر قابل دسترس بوده و با تجهیزات خاص کندوها به این مناطق حمل می شوند. گیاهانی که در این مناطق کوهستانی وجود دارند عموماً وحشی هستند و از گونه های مختلفی تشکیل شده اند. طبیعتاً به دلیل بدون نظارت بودن عملکرد زنبورها در این کندوها، بازدهی کندوها بسیار پایین است و همچنین تلفات جمعیت زنبورها بسیار بالاست. دلایل اصلی تفاوت قیمتی آن با دیگر عسل های رازان همین موارد است. همچنین گل های وحشی کمیاب و خاصی که زنبورها از طریق شهد آنها این عسل را تهیه می کنند آن را از سایر عسل ها متمایز می سازد.
این عسل که بسیار کمیاب است با ساکارز 1.28 درصد در بسته‌بندی‌های نیم و یک کیلوگرمی در فروشگاه رازان به طور بسیار محدود موجود می‌باشد. از خواص شاخص عسل وحشی رازان می توان به موارد زیر اشاره کرد:
  • سرشار از آنتی‌اکسیدان
  • تقویت سیستم ایمنی و قوای بدن
  • مناسب بیماران دیابتی
1.28 درصد (نتیجه آزمایشگاه در عکس سوم محصول)
کهربایی تیره
با طعم و بوی غالب گل
بدون رس- نیمه کدر